21.4 C
București
AcasăStiintaDadaismul - ce este și care sunt trăsăturile acestui curent?

Dadaismul – ce este și care sunt trăsăturile acestui curent?

Dadaismul, mișcare artistică și culturală extrem de influentă din prima jumătate a secolului al XX-lea, a reprezentat o rupere radicală cu convențiile tradiționale ale artei și culturii. Acest curent inovator a luat naștere în Europa, mai precis la Zurich, în timpul Primului Război Mondial, și s-a răspândit rapid în întreaga lume. 

Dadaismul se caracterizează prin respingerea raționalității și a ordinii, în favoarea absurdului, a haosului și a umorului negru. Artiștii dada au contestat normele și valorile societății lor contemporane prin intermediul creațiilor care au înfruntat tabuurile și au provocat convențiile, adesea folosind tehnici de colaj, poezie non-sens și manifeste subversive. Această mișcare efervescentă a jucat un rol semnificativ în remodelarea conceptelor de artă și liberă exprimare, deschizând calea pentru multe alte curente artistice experimentale care au urmat.

Dadaism – istoric

 • Nașterea Dadaismului în Zurich (1916): Dadaismul a luat naștere în timpul Primului Război Mondial în orașul Zurich, Elveția. Grupul fondator format din Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp și Marcel Janco a organizat serile cabaretului „Cabaret Voltaire” ca un centru de experimentare artistică și manifestare a ideilor dadaiste.
 • Manifestul Dada (1918): Tristan Tzara a scris și a publicat celebrul „Manifest Dada” în care a enunțat principiile de bază ale mișcării. Acest manifest a definit dadaismul ca o negare totală a convențiilor și o revoltă împotriva normelor sociale și artistice.
 • Expansiunea internațională: Mișcarea dadaistă s-a răspândit rapid în orașe precum Berlin, Paris, New York și Köln. Artiști precum Max Ernst, Hans Richter și Francis Picabia au aderat la dadaism și au contribuit la diversificarea expresiei artistice dadaiste.
 • Colaje și asamblaje: Dadaismul a promovat utilizarea colajelor și asamblajelor ca mijloace artistice pentru a crea lucrări care contestau logica și sensul. Lucrări celebre precum „Fontana” a lui Marcel Duchamp și „Die Geburt der Collage” a lui Kurt Schwitters exemplifică această tendință.
 • Poezia Dada: Poetul Tristan Tzara a dezvoltat tehnici de poezie non-sens, precum „cadavre exquis” (corpuri excepționale), în care mai mulți autori colaborau la scrierea unui text fără a vedea contribuțiile celorlalți, rezultând în texte absurde și incoerente.
 • Migrarea la suprarealism: Pe măsură ce anii au trecut, mulți artiști dada s-au orientat către suprarealism, o altă mișcare artistică care explora subconștientul și visul. Această evoluție a fost evidentă în lucrările lui André Breton și alți dadași care au devenit suprarealiști.
 • Impactul cultural durabil: Dadaismul a avut un impact semnificativ asupra artelor vizuale, literaturii și teatrului, contestând convențiile și lăsând o moștenire durabilă în lumea artistică și culturală contemporană.

Dadaism – caracteristici și trăsături

 • Anticonformismul: Dadaismul a respins cu fermitate valorile, normele și convențiile societății și culturii contemporane. Adeptele acestei mișcări au considerat că societatea și arta tradițională au eșuat într-un mod dramatic și au căutat să rupă cu convențiile existente.
 • Absurdul și non-sensul: Dadaismul a promovat absurdul și non-sensul ca mijloace artistice. Artiștii dada au creat opere care apăreau lipsite de sens sau raționalitate, adesea folosind juxtapunerea incoerentă a elementelor pentru a submina înțelegerea logică.
 • Manifeste subversive: Dadaismul a fost însoțit de manifeste subversive care au atacat instituțiile, guvernele și valorile tradiționale. Aceste manifeste, cum ar fi „Manifestul Dada” al lui Tristan Tzara, au fost vehicule pentru exprimarea revoltei și a opoziției față de starea de fapt.
 • Colaje și asamblaje: Artiștii dada au experimentat cu colaje și asamblaje, adesea folosind materiale găsite sau obiecte de zi cu zi pentru a crea lucrări de artă care subliniau natura artificială și arbitrară a artei.
 • Poetica non-sensului: Dadaismul a influențat poezia prin dezvoltarea tehnicilor de poezie non-sens, precum „cadavre exquis” (corpuri excepționale), în care mai mulți autori colaborau la scrierea unui text fără a vedea contribuțiile celorlalți, rezultând în poezii absurde.
 • Revolta împotriva războiului și a societății: Dadaismul a luat naștere în timpul Primului Război Mondial, iar multe din creațiile sale au reflectat revolta față de ororile războiului și politica militaristă a epocii.
 • Transgresarea limitelor artistice: Dadaismul a respins ideea de artă ca fiind frumoasă sau decorativă și a promovat ideea că arta ar trebui să provoace și să deranjeze. Acest lucru a dus la crearea de lucrări care au șocat și au scandalizat publicul.
 • Influență asupra altor mișcări artistice: Dadaismul a avut un impact semnificativ asupra altor mișcări artistice, precum suprarealismul și arta conceptuală. Această influență a rămas vizibilă în arta contemporană.

Reprezentanți ai Dadaismului în literatura universală

Reprezentanți ai Dadaismului în literatura universală

Sursa foto

 • Tristan Tzara: Tristan Tzara, un poet și teoretician dadaist, a fost unul dintre fondatorii mișcării dadaiste și a scris celebrul „Manifest Dada” în 1918. El a fost o figură centrală în promovarea ideilor dadaiste și a contribuit la dezvoltarea tehnicilor de poezie non-sens.
 • Hugo Ball: Hugo Ball a fost un alt fondator al mișcării dadaiste și a fost cunoscut pentru creația spectacolelor de cabaret dadaiste la „Cabaret Voltaire” din Zurich. El a scris poezii dadaiste și a fost implicat în promovarea ideilor mișcării.
 • Richard Huelsenbeck: Richard Huelsenbeck a fost un poet și medic german care a fost activ în mișcarea dadaistă, mai ales în Berlin. El a scris poezii non-sens și a fost un susținător fervent al dadaismului.
 • Marcel Duchamp: Chiar dacă este mai cunoscut ca artist vizual, Marcel Duchamp a avut, de asemenea, un impact semnificativ în literatura dadaistă. El a scris eseuri și manifeste care au contribuit la definirea și promovarea mișcării dadaiste.
 • Francis Picabia: Artistul francez Francis Picabia a fost un alt membru important al mișcării dadaiste. A scris poezii și manifeste dadaiste și a contribuit la dezvoltarea esteticii mișcării.
 • Kurt Schwitters: Kurt Schwitters a fost un artist german care a dezvoltat tehnicile de colaj și asamblaj în arta sa dadaistă. El a creat poezie non-sens și a fost cunoscut pentru lucrările sale inovatoare.
 • André Breton: Deși a devenit ulterior una dintre figurile cheie ale suprarealismului, André Breton a fost inițial implicat în mișcarea dadaistă și a scris poezii dadaiste.

Reprezentanți ai Dadaismului în literatura română

Dadaismul a avut, de asemenea, un impact în literatura română, cu câțiva reprezentanți notabili. Acești autori și artiști au aderat la principiile dadaiste și au contribuit la promovarea mișcării în contextul cultural românesc. Iată câțiva dintre reprezentanții dadaismului în literatura română:

 • Ion Vinea: Poet, prozator și eseist, Ion Vinea a fost una dintre figurile centrale ale mișcării dadaiste în România. El a fondat revista dadaistă „Contimporanul” în 1922 și a fost un promotor activ al ideilor dadaiste în literatura română.
 • Tristan Tzara (născut Sami Rosenstock): Deși s-a născut în România, Tristan Tzara a devenit ulterior un reprezentant important al mișcării dadaiste în străinătate. Totuși, contribuția sa inițială la mișcarea dada a avut rădăcini românești, iar el a fost asociat cu grupul „Contimporanul” din București.
 • Ilarie Voronca (născut Eduard Marcus): Ilarie Voronca a fost un poet și eseist român cunoscut pentru contribuțiile sale la mișcarea dadaistă. A scris poezie non-sens și a promovat ideile dadaiste în România.
 • Ion Minulescu: Poet și publicist, Ion Minulescu a fost, de asemenea, influențat de dadaism în creația sa literară. El a aderat la principiile non-conformiste ale mișcării și a introdus elemente dadaiste în poezia sa.
 • Barbu Fundoianu (născut Ștefan Iosifescu): A fost un poet, eseist și traducător român care a fost influențat de mișcarea dadaistă și a scris poezii dadaiste în perioada sa de activitate.

Opere literare semnificative din dadaism

Dadaismul a produs o serie de opere literare semnificative care au jucat un rol important în dezvoltarea mișcării și au influențat literatura ulterioară. Iată câteva dintre aceste opere literare notabile din mișcarea dadaistă:

 • „Manifest Dada” de Tristan Tzara: Acest manifest, scris în 1918, este unul dintre cele mai reprezentative texte ale mișcării dadaiste. Tristan Tzara a enunțat aici principiile dadaiste, contestând raționalitatea, ordinea și valorile tradiționale în artă și cultură.
 • Poeziile dadaiste ale lui Hugo Ball: Hugo Ball, unul dintre fondatorii mișcării dadaiste, a scris poezii non-sens și performance-uri verbale în timpul spectacolelor de cabaret din „Cabaret Voltaire” din Zurich. Aceste poezii au fost exemple de limbaj absurd și incoerent.
 • „Capul lui Vitellius” de Tristan Tzara: Acest poem lung și non-sens a lui Tristan Tzara exemplifică tehnica de poezie non-sens promovată de dadaism. Poemul explorează fragmentarea și absurdul limbajului.
 • „Nada” de Francis Picabia: Revista „Nada,” fondată de Francis Picabia în 1920, a fost un important forum pentru expresia dadaistă. Ea a inclus poezie, proză și manifeste dadaiste, reflectând diversitatea creației artistice din mișcare.
 • „Simulacre” de Ilarie Voronca: Ilarie Voronca a scris poezii dadaiste, iar „Simulacre” este una dintre cele mai cunoscute opere ale sale. Această colecție de poezii evidențiază caracteristicile dadaiste, cum ar fi jocul cu limbajul și non-sensul.
 • „Anul 1930” de Ion Vinea: Ion Vinea, fondatorul revistei dadaiste „Contimporanul,” a scris o serie de poezii dadaiste, dintre care „Anul 1930” este una dintre cele mai notabile. Poemul folosește imagini și limbaj non-conformiste pentru a submina convențiile.

Dadaismul a fost o mișcare artistică și culturală revoluționară care a redefinit modul în care privim arta și literatura. Cu un spirit anticonformist și o respingere vehementă a normelor tradiționale, dadaismul a promovat absurdul, non-sensul și revoltă împotriva convențiilor sociale și culturale. Operele dadaiste au pus în discuție semnificația, logica și estetica, adesea provocând și scandalizând publicul. Mișcarea a avut un impact semnificativ nu doar în sfera artistică, ci și în cea literară, influențând ulterior curente precum suprarealismul și arta conceptuală. Astfel, dadaismul rămâne un capitol esențial în istoria artei și literaturii secolului al XX-lea, ilustrând puterea creativității de a contesta convențiile și de a reinventa lumea culturală într-un mod provocator și inovator.

Ultimele articole

Explorați mai mult