32.8 C
București
AcasăImobiliareCe presupune procedura de succesiune la notar?

Ce presupune procedura de succesiune la notar?

Moştenirea sau succesiunea reprezintă o procedură ce poate fi deschisă în cadrul unui cabinet notariat în sector 1 şi este necesară mai ales în cazul decesului proprietarului sau proprietarilor unor bunuri. Succesiunea este o formalitate specifică în cazurile de deces ce presupune împărţirea bunurilor între moştenitorii defunctului, situaţie în care Codul Civil menţionează ordinea în care se realizează succesiunea între moştenitorii legitimi.

Ceea ce înseamnă că soţul sau soţia şi copiii naturali, recunoscuţi ai decedatului sunt cei care moştenesc bunurile acestuia. De asemenea, copiii nenăscuţi sunt consideraţi moştenitori. Dacă lipsesc moştenitorii testamentari sau naturali, bunurile persoanei decedate se vor redirecţiona soţului sau soţiei. Legea prevede că moştenitorii cu acelaşi grad de rudenie primesc părţi egale din moştenire.

Cum se deschide procedura de succesiune într-un cabinet notarial?

Deschiderea şi solicitarea procedurii de succesiune se va face în biroul notarial a cărui activitate aparţine de circumscripţia judecătoriei unde persoană decedată a avut ultimul domiciliu. Dacă spre exemplu persoană a avut domiciliul în sectorul 1, la notariat Birzu se poate rezolva succesiunea. Această opţiune este disponibilă pentru moştenitorii care se înţeleg între ei şi nu îşi contestă calitatea. În caz contrar, nu se poate solicita cererea de succesiune şi moştenitorii sunt nevoiţi să acţioneze în instanţă.

Pe lângă actele ce trebuie prezentate la notar pentru realizarea succesiunii, este nevoie şi de alţi doi martori din afara familiei care să nu fie puşi sub interdicţie şi care să ştie să dea date despre defunct, să fie la curent cu numărul moştenitorilor şi cu calitatea acestora în procedura de succesiune.

Când se recomandă deschiderea succesiunii?

Procedura succesiunii se solicita de către moştenitori imediat după decesul persoanei în cauză. Dacă au trecut mai mult de doi ani de la decesul persoanei, costurile pentru realizarea succesiunii sunt mai mari.

Totodată, legea prevede un an de la data decesului, termen de opţiune succesorală, în care moştenitorii de drept pot decide dacă renunţă sau dacă acceptă succesiunea, decizie ce implică realizarea unei declaraţii notariale pentru a exprima opţiunea succesorală.

Documentele necesare pentru deschiderea procedurii de succesiune

Pentru a deschide procedura de succesiune, este nevoie ca solicitanţii să ofere următoarele acte în original:

·  certificatul de deces;

·  actele de identitate ale tuturor moştenitorilor;

·  certificatele de naştere şi cele de căsătorie ale moştenitorilor;

·  hotărârile judecătoreşti sau certificatele de divorţ ale moştenitorilor

·  certificatul de naştere şi de căsătorie al partenerului al soţului rămas în viaţă sau certificatul de divorţ, unde este cazul;

·  adeverinţa de schimbare a numelui pe cale administrativă dacă este cazul;

·  testament dacă există;

·  declaraţii de opţiune succesorală;

·  procură în formă autentică a împuterniciţilor să îi reprezinte pe moştenitori la succesiune, dacă aceştia nu se pot prezenta în persoană.

Pentru a face dovada proprietăţii bunurilor care au aparţinut persoanei decedate şi care intră în masă succesorala, sunt necesare următoarele documente în original:

·  actele de proprietate;

·  certificat de atestare fiscală în cazul bunurilor ce intră la masa succesorala;

·  document de intabulare, plan de amplasament şi releveu;

·  act de concesiune al locului de veci;

·  titluri la ordin sau la purtător certificate de acţionar;

·  extrase de cont.

Ultimele articole

Explorați mai mult